IT Monitoring a analýza

Ponúkame diagnostiku IT systému tak, aby sme pokryli všetky požiadavky. V prípade záujmu  o platformy sme schopní zabezpečiť odborníkov na široký okruh technológií bez nutnosti zvýšenia nákladov klientov. Využívame celý rad analytických nástrojov pre analýzu veľkých dát, strojové učenie, automatizáciu a orchestráciu. Zmapujeme Vašu IT infraštruktúru k potrebám podnikových procesov a prinesieme najnovšie automatizačné techniky zamerané na 100% dostupnosť.

Modulárny prístup sa zameriava na kľúčové obchodné záujmy, bezpečnosť, spoluprácu, cloudové a dátové centrum, ochranu údajov a produktivitu pracovných síl.

Naše služby

24/7 365

dní v roku dodávanie kvalitných služieb a skúseností z prevádzky kritických systémov.

Analýza všetkých systémov

v súlade s ich prevádzkovou hodnotou. Identifikácia a predchádzanie výpadkom kritických systémov v podniku.

Výsledok zameraný

na analýzu základných príčin potenciálnych problémov, nielen riešenie výsledných problémov.

Automatizovanie služieb

umožňujúce neustále investície do aktivít s pridanou hodnotou pre zákazníka.

Aktívna analýza problémov

s cieľom posilniť prevádzkyschopnosť systémov.

Prístup založený na klientovi

s jediným kontaktným bodom pre správu incidentov plus vlastníctvo a sledovanie požadovaného riadenia, podpora riadených služieb a plánovanie zdrojov na mieste.

Certifikovaný ISO9001

zameraný na znižovanie nákladov na kvalitu a zníženie počtu reklamácií a sťažností zákazníkov.

Certifikovaný ITIL špecialisti

ktorí využívajú postupy pre správu IT služieb (ITSM) a zameriavajú sa na zosúladenie IT služieb s potrebami podnikania.

Silné vzťahy s predajcami

umožňujú prístup k najpredávanejším svetovým dodávateľom IT systémov.

Napíšte nám

Náš IT service desk pre Vaše potreby.

Napíšte nám
info@sla24.sk

Zavolajte nám
041/38 107 14