Slide 1
SLA24/7 podpora Vášho IT prostredia

Slide 1 - copy
SLA24/7 je náš IT service desk pre Vaše potreby

previous arrow
next arrow

Vďaka SLA24/7 Vám ušetríme náklady na vybudovanie a prevádzku vlastného kontaktného centra. Ponúkame flexibilitu potrebnú pre splnenie Vašich požiadaviek, pretože každý zákazník je špecifický a potrebuje vlastnú integráciu servise desku. Naše produkty, ktoré ponúkame sa úspešne starajú zákazníkom o IT služby v malých aj veľkých podnikoch.

Investujeme úsilie do zvýšenia kvality našich produktov a prístupu ku zákazníkovi tak, aby splnením náročných SLA parametrov boli dosiahnuté najvyššie kvality IT služieb, ktoré sú zo strany zákazníka vyžadované. 

Nesústreďujeme sa len na riešenie problémov po udalostiach, ale analyzujeme aj potenciálne príčiny incidentov a ponúkame návrhy na predchádzanie daným situáciám. Tieto služby sú zabezpečované skúsenými IT špecialistami s bohatými skúsenosťami na analyzovanie incidentov, hľadanie riešení. Ponúkame jednotný prístup k zákazníkom, ktorý môžu využívať na správu, vlastníctvo a sledovanie incidentov.

Modulárny prístup sa zameriava na kľúčové obchodné záujmy, bezpečnosť, spoluprácu, cloudové a dátové centrum, ochranu údajov a produktivitu pracovných síl.

Výhody spolupráce so SLA24/7 pri vytvorení externého IT servis desku zahŕňajú:

Naše služby

24/7 365

dní v roku dodávanie kvalitných služieb a skúseností z prevádzky kritických systémov.

Analýza všetkých systémov

v súlade s ich prevádzkovou hodnotou. Identifikácia a predchádzanie výpadkom kritických systémov v podniku.

Výsledok zameraný

na analýzu základných príčin potenciálnych problémov, nielen riešenie výsledných problémov.

Automatizovanie služieb

umožňujúce neustále investície do aktivít s pridanou hodnotou pre zákazníka.

Aktívna analýza problémov

s cieľom posilniť prevádzkyschopnosť systémov.

Prístup založený na klientovi

s jediným kontaktným bodom pre správu incidentov plus vlastníctvo a sledovanie požadovaného riadenia, podpora riadených služieb a plánovanie zdrojov na mieste.

Certifikovaný ISO9001

zameraný na znižovanie nákladov na kvalitu a zníženie počtu reklamácií a sťažností zákazníkov.

Certifikovaný ITIL špecialisti

ktorí využívajú postupy pre správu IT služieb (ITSM) a zameriavajú sa na zosúladenie IT služieb s potrebami podnikania.

Silné vzťahy s predajcami

umožňujú prístup k najpredávanejším svetovým dodávateľom IT systémov.

Napíšte nám

Náš IT service desk pre Vaše potreby.

Napíšte nám
info@sla24.sk

Zavolajte nám
041/38 107 14